หน้าเว็บ

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2556

วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2556

ข้อมูลประเทศอาเซียน ประเทศเมียนมาร์ (Myanmar)


ประเทศเมียนมาร์ (Myanmar)


ชื่อทางการ   สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ (Republic of the Union of the Myanmar)
เมืองหลวง  เนปิดอว์ (Nay Pyi Taw) (เมืองหลวงเดิม คือ ย่างกุ้ง)
ศาสนาประจำชาติ  ศาสนาพุทธ
วันชาติ  4 มกราคม
วันที่เป็นสมาชิกอาเซียน  23 กรกฎาคม พ.ศ. 2540
ภาษาประจำชาติ  ภาษาเมียนมาร์
ภาษาราชการ  ภาษาเมียนมาร์


ข้อมูลประเทศอาเซียน ประเทศไทย (Thailand)


ประเทศไทย (Thailand)ชื่อทางการ  ราชอาณาจักรไทย (The kingdom of Thailand)
เมืองหลวง  กรุงเทพมหานคร (Bangkok)
ศาสนาประจำชาติ ศาสนาพุทธ   รองลงมา คือ อิสลาม คริสต์ และฮินดู
วันชาติ    5 ธันวาคม
วันที่เป็นสมาชิกอาเซียน  8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 (สมาชิกก่อตั้ง)
ภาษาประจำชาติ ภาษาไทย
ภาษาราชการ  ภาษาไทยข้อมูลประเทศอาเซียน ประเทศกัมพูชา (Cambodia)


ประเทศกัมพูชา (Cambodia)ชื่อทางการ ราชอาณาจักรกัมพูชา (Kingdom of Cambodia)
เมืองหลวง พนมเปญ (Phnom Penh)
ศาสนาประจำชาติ ศาสนาพุทธ นิกายเถรวาท
วันชาติ 9 พฤศจิกายน
วันที่เป็นสมาชิกอาเซียน 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 (สมาชิกก่อตั้ง)  
ภาษาประจำชาติ ภาษากัมพูชา
ภาษาราชการ ภาษากัมพูชาข้อมูลประเทศอาเซียน ประเทศสิงคโปร์ (Singapore)


ประเทศสิงคโปร์ (Singapore)

ธงชาติ

ชื่อทางการ สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Republic of Singapore)
เมืองหลวง สิงคโปร์ (Singapore)
ศาสนาประจำชาติ ไม่มีศาสนาประจำชาติ
วันชาติ 9 สิงหาคม
วันที่เป็นสมาชิกอาเซียน 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 (สมาชิกก่อตั้ง) 
ภาษาประจำชาติ ภาษามาเลย์ หรือ ภาษามลายู
ภาษาราชการ อังกฤษ จีน มาเลย์ หรือภาษาทมิฬ

ข้อมูลประเทศอาเซียน ประเทศอินโดนีเซีย (Indonesia)


ประเทศอินโดนีเซีย (Indonesia)


ชื่อทางการ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia)
เมืองหลวง จาการ์ตา (Jakarta)
ศาสนาประจำชาติ ศาสนาอิสลาม
วันชาติ 17 สิงหาคม
วันที่เป็นสมาชิกอาเซียน 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 (สมาชิกก่อตั้ง) 
ภาษาประจำชาติ ภาษาอินโดนีเซีย (Bahasa Indonesia)
ภาษาราชการ ภาษาอินโดนีเซีย (Bahasa Indonesia)


ข้อมูลประเทศอาเซียน ประเทศลาว


ประเทศลาว


ชื่อทางการ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the Philippines)
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ตัวย่อ : สปป.ลาว)
(The Lao people’s Democratic Republic)
เมืองหลวง เวียงจันทน์ (Vientiane)
ศาสนาประจำชาติ ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอริกู
วันชาติ  2 ธันวาคม
วันที่เป็นสมาชิกอาเซียน 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 (สมาชิกก่อตั้ง) 
ภาษาประจำชาติ ภาษาลาว
ภาษาราชการ ภาษาลาว

ข้อมูลประเทศอาเซียน ประเทศเวียดนาม (Vietnam)


ประเทศเวียดนาม (Vietnam)


ชื่อทางการ สาธรณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (Socialist Republic of Vietnam)
เมืองหลวง ฮานอย (Hanoi)
ศาสนาประจำชาติ ไม่มีศาสนาประจำชาติ
วันชาติ 2 กันยายน
วันที่เป็นสมาชิกอาเซียน 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2538
ภาษาประจำชาติ ภาษาเวียดนาม
ภาษาราชการ ภาษาเวียดนาม


ข้อมูลประเทศอาเซียน ประเทศมาเลเซีย (Malaysia)


ประเทศมาเลเซีย (Malaysia)

ธงชาติ
ชื่อทางการ สหพันธรัฐมาเลเซีย (Federation of Malaysia)
เมืองหลวง กัวลาลัมเปอร์ (Kuala Lumper)
ศาสนาประจำชาติ ศาสนาอิสลาม
วันชาติ 31 สิงหาคม
วันที่เป็นสมาชิกอาเซียน 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 (สมาชิกก่อตั้ง) 
ภาษาประจำชาติ ภาษามาเลย์ (Bahasa Malaysia)
ภาษาราชการ ภาษามาเลย์ข้อมูลประเทศอาเซียน ประเทศฟิลิปปินส์ (Philippines)


ประเทศฟิลิปปินส์ (Philippines)

ธงชาติ
ชื่อทางการ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the Philippines)
เมืองหลวง มะนิลา (Manila)
ศาสนาประจำชาติ ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอริกู
วันชาติ 12   มิถุนายน
วันที่เป็นสมาชิกอาเซียน 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 (สมาชิกก่อตั้ง) 
ภาษาประจำชาติ ภาษาฟิลิปิโน
ภาษาราชการ ภาษาฟิลิปิโน และ ภาษาอังกฤษข้อมูลประเทศอาเซียน ประเทศบรูไน (Brunei)


ประเทศบรูไน (Brunei)ชื่อทางการ บรูไนดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)
เมืองหลวง บันดาร์เสรีเบกาวัน (Bandar Seri Begawan)
ศาสนาประจำชาติ ศาสนาอิสลาม
วันชาติ 23 กุมภาพันธ์
วันที่เป็นสมาชิกอาเซียน 7 มกราคม พ.ศ. 2527
ภาษาประจำชาติ ภาษามาเลย์ (Bahasa Malaysia)
ภาษาราชการ ภาษามาเลย์ (Bahasa Malaysia)